organická chemie a biochemie

tematický plán

Fyzika 3.A

Kurz je zaměřen na základy státoprávní teorie a vybraná právní odvětví veřejného i soukromého práva. 

Kurz španělského jazyka, učebnice Aventura 2: 1 - 5 lekce, 3 hodiny týdně

Tématický plán, prezentace, úkoly, odkazy