Náplní kurzu je práce s učebnicí a pracovním sešitem. Pozornost bude věnována také reáliím anglicky mluvících zemí.